kontakt

Uniphar sp. z o.o.

Bażancia 34, 02-892 Warszawa
e-mail: sekretariat@uniphar.pl

Zamówienia

tel.: 22 643 95 21
e-mail: zamowienia@uniphar.pl

i
NIP9512121964
REGON 015833412
BDO 000077484
Rejestr Przedsiębiorców Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS Nr 0000214705
kapitał zakładowy zł 50 000,00
Bank Millennium, S.A.
SWIFT BIGBPLPW
IBAN PL87 1160 2202 0000 0000 8553 9949 (PLN)
PL86 1160 2202 0000 0004 6799 5059 (EUR)